Вијести

29. августа 2022.

На градилиштима ХЕ Дабар тренутно се изводе радови на доводном тунелу и на улазној грађевини.На доводном тунелу радови се изводе на 4 нападна мјеста: На нападном мјесту 1 (приступ из правца Улазне грађевине) изводе се радови на ископу  доводног тунела и уградњи примарне подграде којом се осигурава стабилност и носивост у току изградње. Чело тунела

14. септембра 2021.

Нападно мјесто 1 (приступ из правца Улазне грађевине) На објекту Улазне грађевине завршено је бетонирање крилних и бочних зидова, као и зидова прелазног дијела. Тренутно се изводе радови на шаловању и армирању хидраулички обликоване плоче и уградњи анкер плочица за хидро-машинску опрему. Након завршетка ове фазе армирано-бетонских радова планиран је наставак радова на ископу доводног

22. априла 2021.

Napadno mjesto 1 (Biograd prema Zovom Dolu), još uvijek je privremena obustava radova. Zbog povećanog dotoka vode i nemogućnosti napredovanja iskopa, kao i izvođenja armirano-betonskih radova na objektu Ulazna građevina.    Napadno mjesto 2 (Zovi Do prema Biogradu), aktivno se radi na daljem proboju tunela.  Zastupljeni su teški geološki uslovi, Osnovnu stijensku masu čini konglomerat, koji

30. марта 2021.

  Нападно мјесто 4 (Водостан према Зовом Долу) и нападно мјесто 3 (Зови Допрема Водостану) у току је репрофилација тунелске цијеви (завршне припреме прије почетка изградње секундарне облоге).На радном платоу будуће бетонаре (Водостан) комплетирани су радови на изради темеља за исту, а тренутно се ради на изради темеља радионице. У наредних пар дана је планирана

22. јануара 2019.

Хидроелектрана /ХЕ/ „Дабар“ објавила је међународни тендер за изградњу и финансирање свих објеката како би електрана била пуштена у рад, чија је вриједност 366 милиона КМ. Јавни позив односи се на изградњу и финансирање бране „Пошћење“ и акумулације Невесиње, насипа Гребак и Врањача, водостана и цјевовода под притиском, машинске зграде и разводног постројења. Планирани период

15. јануара 2019.

Током читаве 2018. године настављени су интензивни радови на ископу доводног тунела за будућу хидроелектрану Дабар (12,25 км) у хидротехничком систему Горњи хоризинти. У овом периоду је ископан приступни тунел Водостан (227 м) на завршној страни доводног тунела и приступни отвор код улазне грађевине на почетној страни доводног тунела, док је током 2017. године завршен

22. октобра 2018.

Завршен је још један важан објекат хидроенергетског система „Горњи хоризонти“ – канал кроз Фатничко поље. Ријеч о каналу чија је дужина 2,8 километара, у оквиру кога је изграђен и мост дужине 27,5 метара, силазне рампе, сервисни пут и пратећи објекти. Помоћу канала кроз Фатничко поље, као и већ изграђеним тунелима Дабарско поље-Фатничко поље и Фатничко

24. јануара 2018.

Крајем децембра кренули су радови на изградњи портала Водостан. Ово мјесто je почетак израде приступног тунела Водостан чија дужина је 90м а на крају тог приступног тунела завршава се доводни тунел чија дужина је 12 125 m. Упркос неповољним геолошким условима сви припремни радови као што су равнање терена, успостављање водова струје и воде, инсталисање

31. августа 2017.

Изведени су радови на асфaлтирању последње деонице приступних путева у процесу изградње ХЕ Дабар. Ради се о приступном путу ка мјесту будуће бране „Пошћење“ у мјесту Косовача. Асфалтиран је пут дужине око 1400м и тиме се завршава серија изградње приступних путева за потребе ХЕ Дабар. Заједно са изградњом пута, дуж трасе постављен је цјевовод као

5. јула 2017.

Радови на приступном тунелу „Стражевица“, једном од кључних објеката у систему Горњих Хоризоната,  су завршени.  Грађевинци су прокопали 652 метра приступног тунела „Стражевица“ и тако дошли до трасе главног доводног тунела. Радови су званично почели 1. септембра 2016. године, а прва бушотина изведена је 29. септембра. Извођачи су често наилазили на подземне воде, нарочито у