Нападно мјесто 1 (приступ из правца Улазне грађевине)

На објекту Улазне грађевине завршено је бетонирање крилних и бочних зидова, као и зидова прелазног дијела. Тренутно се изводе радови на шаловању и армирању хидраулички обликоване плоче и уградњи анкер плочица за хидро-машинску опрему. Након завршетка ове фазе армирано-бетонских радова планиран је наставак радова на ископу доводног тунела са нападног мјеста 1.

Нападном мјесто 2 (Зови До према Биограду)

Активно се ради на пробоју тунела. Чело тунела је на стационажи 1309,50 м. На челу ископа су заступљени конгломерати са пукотинама, лапор и лапорац у калоти тунела. Извођач радова планира ископ за мимоилазницу. Такође, изводе се радови на уградњи примарне подграде. Код рачве према излазу тунела су постављене нове цијеви за одвод технолошке воде. За ископ доводног тунела је преостало још 1034, 00 м од укупних 12 125, 00 м.

Нападно мјесто 3 (Зови До према Водостану) и нападно мјесто 4 (Водостан према Зовом Долу)

Изводе се радови на изради секундарне облоге тунела. За те потребе се користе два комплета металних хидрауличних оплата. Сваки комплет оплате је дужине 12 м и састоји се од два дијела: оплата подножног свода – „золна“ и оплата горњег лучног свода – „калота“. На овај начин се секундарна облога гради у два смјера истовремено, у корацима дужине од по 12 м. Ова фаза извођења радова захтјева уградњу знатно веће количине бетона, због чега је, поред постојеће бетонаре капацитета 80 м3/h, инсталирана нова капацитета 100 м3/h. До сада је укупно уграђено 59 кампада (708,00 м) золне и 55 кампада (660,00 м) калоте. Паралелно се изводе радови на постављању оплате и бетонирању ниша (мимоилазница).