На градилиштима ХЕ Дабар тренутно се изводе радови на доводном тунелу и на улазној грађевини.На доводном тунелу радови се...
Нападно мјесто 1 (приступ из правца Улазне грађевине) На објекту Улазне грађевине завршено је бетонирање крилних и бочних зидова,...
Napadno mjesto 1 (Biograd prema Zovom Dolu), još uvijek je privremena obustava radova. Zbog povećanog dotoka vode i nemogućnosti...