На градилиштима ХЕ Дабар тренутно се изводе радови на доводном тунелу и на улазној грађевини.На доводном тунелу радови се изводе на 4 нападна мјеста:

На нападном мјесту 1 (приступ из правца Улазне грађевине) изводе се радови на ископу  доводног тунела и уградњи примарне подграде којом се осигурава стабилност и носивост у току изградње. Чело тунела је на стационажи 0+409,00 m. Тренутно је на челу ископа заступљен лапорац, док је у калоти тунела конгломерат и лапорац.

На нападном мјесту 2 (Зови До према Биограду) у току су радови на ископу тунела минирањем и уградња примарне подграде. Чело тунела је на стационажи 0+951,50 m, гдје је заступљен лапорац, пјешчар лапоровит и конгломерат.

Дакле, на ова два нападна мјеста се активно ради на пробоју тунела, те је од укупних 12  125 m  доводног тунела за ископ преостало нешто мање од 550 m.

На нападном мјесту 3 (Зови До према Водостану) и нападном мјесто 4 (Водостан према Зовом Долу) изводе се радови на изградњи секундарне облоге, која подразумјева уградњу армирано – бетонске подграде дебљине 30 cm и даје коначни свијетли отвор тунела. Секундарна облога се изводи у два смјера истовремено, а динамика је таква да се дневно изведе 24 m. До сада је бетонирано 6 480 m секундарне облоге (542 кампаде золне – 6 504 m и 540 кампаде калоте – 6 480 m).

Тренутно се секундарна облога изводи са два комплета металних хидрауличних оплата. На градилиште је стигла и трећа оплата, што ће убрзати процес уградње, јер су створени услови да се радови изводе на још једном нападном мјесту. Почетак радова на бетонирању секундарне облоге на нападном мјесту 2 планиран је за септембар.

На улазној грађевини се изводе грађевински радови, који подразумјевају израду сандучасте армирано – бетонске конструкције, чија је основна функција захватање воде из акумулације Невесиње и спровођење до доводног тунела. По окончању грађевинских радова на улазној грађевини и ископа са нападног мјеста 1, приступиће се уградњи електро – машинске опреме.