Napadno mjesto 1 (Biograd prema Zovom Dolu), još uvijek je privremena obustava radova. Zbog povećanog dotoka vode i nemogućnosti napredovanja iskopa, kao i izvođenja armirano-betonskih radova na objektu Ulazna građevina. 
 
Napadno mjesto 2 (Zovi Do prema Biogradu), aktivno se radi na daljem proboju tunela.  Zastupljeni su teški geološki uslovi, Osnovnu stijensku masu čini konglomerat, koji je presječen laporovitim proslojcima. Njihov kontakt je često sa nepovoljnim padom, što se manifenstuje brojnim problemima prilikom samog iskopa u vidu ispadanja nestabilnih blokova. Na dinamiku radova utiču stalni i povremeni dotoci vode, što znatno usporava napredovanje iskopa.
 
Na Napadnim mjestima 3 (Zovi Do prema Vodostanu) i 4 (Vodostan prema Zovom Dolu), aktivno se radi na pripremnim radovima za početak izvođenja sekundarne obloge (završetak reporofilacije tunelske cijevi, završno pripremanje saobraćajnice….). 
 
 
Na radnom platou Vodostan, kompletirani su radovi na montiranju betonare, kapaciteta 100 m3/h, dok se još uvijek radi na montiranju oplate za sekundarnu oblogu, te uskoro slijedi transport iste u tunel i početak izvođenja sekundarne obloge.