Током читаве 2018. године настављени су интензивни радови на ископу доводног тунела за будућу хидроелектрану Дабар (12,25 км) у хидротехничком систему Горњи хоризинти. У овом периоду је ископан приступни тунел Водостан (227 м) на завршној страни доводног тунела и приступни отвор код улазне грађевине на почетној страни доводног тунела, док је током 2017. године завршен ископ приступног тунела Стражевица (652 м) у средњем дијелу додовдног тунела.

На овај начин је омогућено да се радови истовремено изводе на четири нападна мјеста. До сада је укупно ископано 5,8 километара тунела. Радови ће бити настављени и током зимског периода. Динамика радова у овом периоду ће бити условљена очекиваним повремено високим подземним и површинским водама, као и ниским температурама.

На правцу ископа доводног тунела преовлађују кречњачке стијене различитог састава и карактеристика. Поред тога, током радова наилазимо на бројне каверне које су запуњене глином и каменом. Каверне захтијевају извођење додатних радова и извођење сложенијих облика подграда. (Каверне су подземни крашки облици који настају проширивањем пукотина у кречњаку хемијским дјеловањем воде.)

Основне карактеристике доводног тунела за будућу ХЕ Дабар:

  1. дужина 12.125,00м
  2. надморска висина почетка тунела 813,00 м
  3. надморска висина завршетка тунела 787,06 м
  4. подужни нагиб 2,139‰;
  5. кружни пречник свијетлог отвора 4,6 м на дужини 7.853,00 м
  6. потковичаст пресјек висине ископа 5,20 м на дужини 4.272,00м;
  7. гради се новом аустријском методом.

 

СИТУАЦИЈА ДОВОДНОГ ТУНЕЛА ХЕ ДАБАР