Нападно мјесто 4 (Водостан према Зовом Долу) и нападно мјесто 3 (Зови Допрема Водостану) у току је репрофилација тунелске цијеви (завршне припреме прије почетка изградње секундарне облоге).На радном платоу будуће бетонаре (Водостан) комплетирани су радови на изради темеља за исту, а тренутно се ради на изради темеља радионице. У наредних пар дана је планирана монтажа бетонаре и оплате за секундарну облогу. На нападном мјесту 2 (Зови До према Биограду) активно се ради на пробоју тунела у изузетно тешким геолошким условима. Терен је изграђен од Промина серије коју чине конгломерати, лапорци, пјешчари са честим појавама глине. Отежавајуће околности за извођење радова су стални и повремени дотоци воде, као и бројне каверне запуњене хетерогеним материјалом. Услијед већих прилива воде, често долази до испадања материјала.
Од Зовог Дола према Улазној грађевини по Главом Пројекту очекује се најлошија стијенска маса, која захтијева знатно већу пажњу и спорију динамику извођења. Тренутна стационажа је 1640, 50 м, док је за ископ још преостало 1365, 00 м од укупних 12 125, 00 м.
Нападно мјесто 1 (приступ из правца Улазне грађевине) услијед високог нивоа воде на Улазној грађевини и водозахвату, радови су привремено обустављени.