Завршен је још један важан објекат хидроенергетског система „Горњи хоризонти“ – канал кроз Фатничко поље. Ријеч о каналу чија је дужина 2,8 километара, у оквиру кога је изграђен и мост дужине 27,5 метара, силазне рампе, сервисни пут и пратећи објекти.

Помоћу канала кроз Фатничко поље, као и већ изграђеним тунелима Дабарско поље-Фатничко поље и Фатничко поље-акумулација Билећа, вршиће се трансфер вода Горњих хоризоната у постојећи изграђени дио хидроенергетског система на Требишњици.

Након изградње ХЕ „Дабар“ и канала кроз Дабарско поље, овим објектом ће се без губитака преводити воде Горњих хоризоната, те након енергетске прераде на будућој ХЕ „Билећа“, истим значајно повећати и производњу електричне енергије на постојећим хидроелектранама.

Радове је извео конзорцијум фирми „Интеграл инжењеринг“ из Лакташа и „Приједор путеви“ из Приједора.