Хидроелектрана /ХЕ/ „Дабар“ објавила је међународни тендер за изградњу и финансирање свих објеката како би електрана била пуштена у рад, чија је вриједност 366 милиона КМ.

Јавни позив односи се на изградњу и финансирање бране „Пошћење“ и акумулације Невесиње, насипа Гребак и Врањача, водостана и цјевовода под притиском, машинске зграде и разводног постројења.

Планирани период изградње је наредне четири године.

Фирма која буде изабрана за најповољнијег понуђача радиће на пројектовању, производњи, испоруци, инсталацији, испитивању и пуштању у погон комплетне опреме неопходне за претварање расположиве воде у електричну енергију.

Градиће се и канал кроз Дабарско поље, као и проширење тунела Дабарско поље – Фатничко поље са израдом недостајуће пројектне документације и далековод 220 кВ.

Финансирање се односи и на изградњу доводног тунела са улазном грађевином и приступним тунелима, израду недостајуће техничке документације, стручни надзор над изградњом објеката, експропријацију и израду свих потребних студија и израда/допуна некомплетне пројектне документације.

Рок за пријем понуда је 1. март 2019. године.