Крајем децембра кренули су радови на изградњи портала Водостан. Ово мјесто je почетак израде приступног тунела Водостан чија дужина је 90м а на крају тог приступног тунела завршава се доводни тунел чија дужина је 12 125 m. Упркос неповољним геолошким условима сви припремни радови као што су равнање терена, успостављање водова струје и воде, инсталисање опреме итд, завршени су у претходном периоду.

Радови који су скоро почели односе се на ископ приступног тунела Водостан чија дужина је 90м а до сада је ископано око 23м. Метода која се користи је НАТМ (нова аустријска тунелска метода) .

Радови се изводе са четири нападне тачке када говоримо о ископу главног тунела. Без обзира на мало отежане зимске услове, радови се одвијају планираном динамиком и може се рећи да је до сада укупна кумулативна реализација доводног тунела око 2 км.