Изведени су радови на асфaлтирању последње деонице приступних путева у процесу изградње ХЕ Дабар. Ради се о приступном путу ка мјесту будуће бране „Пошћење“ у мјесту Косовача. Асфалтиран је пут дужине око 1400м и тиме се завршава серија изградње приступних путева за потребе ХЕ Дабар. Заједно са изградњом пута, дуж трасе постављен је цјевовод као и водови за оптички кабл.

Од почетка радова на изградњи ХЕ Дабар укупно је асфалтирано тридесетак километара приступних путева. Тим поводом мјештани овог краја добили су асфалт испред кућа, воду и још низ других погодности чиме се полако враћа живот у овај крај и стварају повољнији услови за опстанак и живот уопште. Осим тога, многа домаћинства остварила су и значајну финансијску добит од процеса експропријације.

Да подсјетимо, радови на изградњи ХЕ Дабар увелико трају. Приступни тунел Стражевица је завршен а тренутно се изводе радови на ископу главног тунела. Ископ се врши са три нападне тачке а до сада је ископано око једног километра главног тунела.

У наредном периоду поред уговорених радова на тунелу интезивно ће се радити на проналажењу финансијске конструкције, односно инвеститтора за остале објекте система ХЕ Дабар.