Нападно мјесто 4 (Водостан према Зовом Долу) и нападно мјесто 3 (Зови Допрема Водостану) у току је репрофилација...
Хидроелектрана /ХЕ/ „Дабар“ објавила је међународни тендер за изградњу и финансирање свих објеката како би електрана била пуштена у...
Током читаве 2018. године настављени су интензивни радови на ископу доводног тунела за будућу хидроелектрану Дабар (12,25 км) у...